PRIVATE

FITNESS

CZ

EN

SEMINÁŘ – NATURAL MOVEMENT & FOOD

Pohyb – Vladimír Vanický

Nezaměřuji se na uritý druh tréninku, ale na pohyb. Vytvoil jsem komplexní pohybové jednotky spojující mobilitu, sílu, rovnováhu, koordinaci, obratnost a zdraví. Píroda vytvoila u lovka dokonale sehrané motorické vzorce, které nám umožují rozmanitý pohyb a já se je nesnažím mnit, naopak uím lidi pohybu, ke kterému jsme stvoeni.

​

Na seminái získátezásobník rzných pohybových cviení, rozvíjející všestranné motorické dovednosti a nauíte se jejich provedení. Tento koncept cvik vám výrazn zlepší vaši mobilitu, sílu, stabilitu, koordinaci i obratnost.

​

eká vás protahování, rzné druhy lezení, zvedání, skákání, visení, depní, nkteré prvky z gymnastiky i jógy, rzné pohybové hry atd. Nebojte se, pokud bude nco nad vaše síly nebo schopnosti, ukazuji vždy i jednodušší alternativy, které vás nakonec dovedou k cíli. I ve skupin se vždy snažím o individuální pístup.

​

Obdržíte také pehledný manuál se všemi cviky.

Výživa (low carb) - Eva Blimeloová

Píroda nás urit nestvoila k tomu, abychom museli poítat kalorie, vážit si jídlo, celý den shánt svainky a jíst 6x denn po tech hodinách nepirozenou odtunnou stravu.

​

Mým cílem je ukázat vám logický pístup ke skuten zdravému a pirozenému zpsobu stravování, který vám pomže nejen zhubnout, ale také zabránit vzniku civilizaních

​

Obsah:chorob, výrazn zvýšit hladinu energie bhem celého dne, posílit imunitu, zpomalit stárnutí a zbaví vás závislosti na sladkém i jiných nevhodných potravinách.

​

Snažím se pednášet velmi srozumitelnou formou, abyste již po jedné hodin získali ucelený pehled o tom, jak se stravovat.

​

Základní výživová doporuení s recepty a návody dostanete v tištné podob.

cena:

1 900 K

termíny:

10:00 - 15:00

Powerfit – Luick 1893/9, 12000 Praha, Vinohrady

​

2. 6. 2018

10:00 - 15:00

Powerfit – Luick 1893/9, 12000 Praha, Vinohrady

PŘIHLÁSIT SE NA SEMINÁŘ

PRIVATE

FITNESS