PRIVATE

FITNESS

CZ

EN

SKUPINOVÉ LEKCE

OSOBNÍ TRÉNINKY

1x VSTUP

10x VSTUP

20x VSTUP

​

1.500,-

2.600,-

170,-

150,-

130,-

​

​

2x TRÉNINK (STARTER PACK)

1x TRÉNINK

4x TRÉNINK

12x TRÉNINK

26x TRÉNINK

1.700,-

​

3.600,-

10.200,-

20.800,-

850,-

1.000,-

900,-

850,-

800,-

Trnink je mon zruit nejpozdji 12 hodin pedem.  V případ pozdjšího zruen je hodina účtovna v pln výši.

Training can be canceled no later than 12 hours in advance. In case of later cancellation, the hour is fully charged.

BUNGEE DANCE

​

je nutn rezervovat na www.bungeedance.cz, neplat pro nj výše uveden ceny ani permanentky.

PRIVATE

FITNESS